O nás


Jsme malotřídní škola s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. Součástí naší organizace je školní družina, školní jídelna a mateřská škola. 

Dvoutřídní mateřská škola s výdejnou ŠJ se nachází v 1. patře budovy vzdálené asi 200 m od ZŠ.

Školní jídelna je součástí komplexu Sportcentrum Kocléřov. Zde se nachází vývařovna a jídelna pro žáky a cizí strávníky. Budova školy se nachází v části obce Vítězná – Kocléřov.

Budova ZŠ Budova MŠ

 

Školu navštěvují především děti z blízkého okolí. V každém ročníku vyučují učitelky hlavním předmětům, výchovné předměty potom vždy podle konkrétního školního roku a jeho organizace. Žáci, navštěvující školní družinu, která se nachází v přízemí budovy ZŠ, se podílejí na společných školních aktivitách, účastní se her a soutěží. Náplň práce a všechny činnosti pak navazují na cíle školy.

Budova školní jídelny Školní družina

 

Prostory ve škole jsou světlé a čistě vymalované. Učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem a pomůckami. Starší žáci mají ve třídě 4 počítače, které využívají k výuce. Ostatním slouží počítačová učebna s 6 počítači, přičemž všechny počítače mají přístup k internetu. U školy bylo vybudováno hřiště, které používá škola v případě příznivého počasí k výuce tělesné výchovy a k mimoškolním aktivitám.

Tělocvična Zahrada u MŠ

 

Škola nabízí dětem 1. a 2. ročníku výuku anglického jazyka hravou formou, sportovní hry, kroužek informatiky a kroužek dětské tvořivosti.


přečteno 128491x