O nás


Zápis do mateřské školy 2020/21


SEZNAM PŘIJATÝCH:
https://drive.google.com/…271B522/view?…
 

Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme změnili na základě doporučení MŠMT organizaci zápisu tak, aby byl osobní kontakt v co nejvyšší míře omezen. Obecní zpravodaj vycházel dříve, než k těmto změnám došlo, proto se aktuální informace liší od dříve zveřejněných. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Vítězná

na školní rok 2020/21 se uskuteční v období

2. května – 16. května 2020

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ.

O podrobnostech vás budeme rádi informovat telefonicky nebo jiným způsobem, který si dle vašich možností pro komunikaci s MŠ zvolíte. KONTAKTY: telefon 739 454 944, e-mail: msvitezna@gmail.com

VÍCE ZDE: https://drive.google.com/…9G8CiIS/view?… 
Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov,
Kocléřov 12, 544 62 Vítězná

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Kdy a kde?

Zápis do 1. třídy ZŠ se koná v úterý 14. DUBNA 2020
 od 14 : 00 hodin v budově školy.

Co s sebou?

K zápisu přineste občanský průkaz,
rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí.

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Další informace najdete také zde http://www.zsvitezna.cz/…-pro-rodice/ Jsme malotřídní škola s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. Součástí naší organizace je školní družina, školní jídelna a mateřská škola. 

Dvoutřídní mateřská škola s výdejnou ŠJ se nachází v 1. patře budovy vzdálené asi 200 m od ZŠ.

Školní jídelna je součástí komplexu Sportcentrum Kocléřov. Zde se nachází vývařovna a jídelna pro žáky a cizí strávníky. Budova školy se nachází v části obce Vítězná – Kocléřov.

Budova ZŠ Budova MŠ

 

Školu navštěvují především děti z blízkého okolí. V každém ročníku vyučují učitelky hlavním předmětům, výchovné předměty potom vždy podle konkrétního školního roku a jeho organizace. Žáci, navštěvující školní družinu, která se nachází v přízemí budovy ZŠ, se podílejí na společných školních aktivitách, účastní se her a soutěží. Náplň práce a všechny činnosti pak navazují na cíle školy.

Budova školní jídelny Školní družina

 

Prostory ve škole jsou světlé a čistě vymalované. Učebny jsou vybaveny novým školním nábytkem a pomůckami. Starší žáci mají ve třídě 4 počítače, které využívají k výuce. Ostatním slouží počítačová učebna s 6 počítači, přičemž všechny počítače mají přístup k internetu. U školy bylo vybudováno hřiště, které používá škola v případě příznivého počasí k výuce tělesné výchovy a k mimoškolním aktivitám.

Tělocvična Zahrada u MŠ

 

Škola nabízí dětem 1. a 2. ročníku výuku anglického jazyka hravou formou, sportovní hry, kroužek informatiky a kroužek dětské tvořivosti.


přečteno 125010x