Informace pro rodiče MŠ


Aktuálity

Informace k předvánočnímu focení a přehled akcí v závěru roku 2019 naleznete na http://www.zsvitezna.cz/ohlednuti/

15. 11. Loutková revue – Hankův dům

V pátek 15. 11. 2019 pojedeme s dětmi z obou tříd na představení s názvem PŘEDVÁNOČNÍ ČAS do Hankova domu. Loutkoherecké uskupení Loudadlo můžete znát ze Studia Kamarád.  Do Dvora Králové n. L. i zpět pojedeme linkovým autobusem – v 9 hodin odjezd, ve 12 návrat. Na vstupné vybíráme 70 Kč, na jízdné 8 Kč. 


Akce v posledním týdnu června

24.6. Schůzka pro rodiče nových dětí
25. 6. Návštěva ZŠ Vítězná 
26. 6. ZOO Dvůr Králové n/L
27. 6. Loučení s předškoláky
 
29. 5. 2019 Zahradní slavnost

Věříme, že tentokrát nám akci počasí již nepřekazí. 

Výsledky zápisu do MŠ na šk.rok 2019/20

Seznam přijatých naleznete na http://www.zsvitezna.cz/…ormace-o-ms/ 

Další plánované akce

21. 5. Zahradní slavnost (předběžné datum, rozhodne počasí), přejeme si konání v polovině – koncem měsíce května.
23. 5. Divadlo v MŠ
Od 24. 5. Oslavy MDD (+ poslední týden v květnu) 
27. 5. Fotografování tříd (dle přání také možnost focení s kamarády)
31. 5. Školní výlet BOTANICUS
5. 6.   Sportovní hry
25. 6. Návštěva v ZŠ
26. 6. Návštěva ZOO
27. 6. Loučení s předškoláky

3. 4. Návštěva v základní škole 

Ve středu 3. 4. čeká na nejstarší děti děti příjemná událost. Děti, které se v blízké době chystají na zápisy do prvních tříd, navštíví spolu se svou třídou mateřské školy základní školu V Kocléřově.

Zápis do MŠ Vítězná na školní rok 2019/20

Ředitelství ZŠ a MŠ Vítězná, okres Trutnov vyhlašuje zápis do MŠ na školní rok 2019–2020. Zápis se koná v budově mateřské školy, Kocléřov 123, 544 62 Vítězná, ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin, v pátek 3. 5. 2019 od 10:00 do 11:00 hodin.

Údaje a doklady potřebné pro přijetí dítěte do mateřské školy:

 • vyplněná žádost o přijetí  (naleznete na našem webu http://www.zsvitezna.cz/dokumenty-ms/ , nebo si ji můžete vyzvednout v MŠ)
 • rodný list dítěte
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
 • doporučení školského poradenského zařízení (v případě žádosti o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • lékařské potvrzení o povinném očkování (na 2. straně žádosti)
 • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)


17. 4. Den otevřených dveří v MŠ Vítězná

Ve středu 17. 4. 2019 v době mezi 10:30–15:00 hodin zveme rodiče a děti k návštěvě a prohlídce naší mateřské školy, na adrese Kocléřov 123, Vítězná. 

3. 4. Návštěva v základní škole

8. 3. Cirkusové vystoupení

V pátek 8.3. dopoledne vystoupí v naší MŠ cirkusoví umělci i se živými zvířaty. Vystoupení je určeno pro děti z obou tříd, vybíráme vstupné 60 Kč.

21. 2. Exkurze na stanici HZS

Ve čtvrtek 21.2. navštívíme v dopoledních hodinách stanici Hasičského záchranného sboru ve Dvoře Králové nad Labem. Děti si prohlédnou prostory nové stanice, zásahovou techniku a vybavení hasičů, které každý den používají při ochraně životů, zdraví a majetku spoluobčanů. Exkurzi připravujeme pro druhou třídu MŠ a jejich starší kamarády z první a druhé třídy ZŠ.

25. 2. Zahájení plaveckého kurzu

V pondělí 25. 2. 2019 jede třída Sluníček na první lekci do plavecké školy v Hořicích. Mimo věcí (uvedených v seznamu, který jste obdrželi s návratkou) žádáme rodiče, aby dětem ručník vložili do batohu v igelitové tašce. Tuto informaci píšeme dodatečně, neboť nás plavecká škola informovala o změnách v organizaci plaveckých kurzů a doporučila toto řešení. Z důvodu hygienických opatření nebudou již k odložení ručníků k dispozici plastové košíky.

Jarní prázdniny

V týdnu od 4. 2. 2019 mají školy v trutnovské okrese jarní prázdniny. Děti, na které se vztahuje dle školského zákona povinné předškolní vzdělávání, nemají tuto povinnost v době školních prázdnin. Jelikož víme, že někteří rodiče školku potřebují, nebude naše MŠ uzavřena, provoz bude zajištěn v nezměněném čase – tzn. od 6:30 do 16 hodin, děti budou sloučeny do jedné třídy.

Plavecký kurz 2019

 • Místo konání: Plavecká škola v Hořicích
 • Budeme jezdit se třídou Sluníček každé pondělí. Odjezd  po svačině, kurz od 9:45 hodin.
 • Termíny ve dnech: 25.2./4.3./11.3./18.3./25.3./1.4./8.4./15.4./29.4./6.5. 2019
 • Cena kurzu: 
  • 450 Kč (10 lekcí/45 min.)
  • doprava bude hrazena rodiči po fakturaci za dopravu
 • s sebou do batohu: plavky, ručník  (v igelitové tašce), pití a svačinu
 • další info z bezpečnostních pokynů plavecké školy: 
  • dlouhé vlasy do gumičky, sponek…
  • do bazénu bez šperků  (mimo malých náušnic)

Dodatečné objednávky fotografií

Ve středu ráno provedeme uzávěrku přiobjednávek vánočních fotografií. Pokud máte ještě zájem,  dopište se na objednávkový formulář v šatně MŠ. Ceny za jednotlivé fotografie jsou uvedeny v příspěvku Vánoční fotografování 2018. Fotografie budou připraveny k vyzvednutí ve čtvrtek odpoledne.

19. 12. 2018 Vánoční nadílka 

Další informace naleznete na http://www.zsvitezna.cz/ohlednuti/ 

Vánoční fotografování 2018

V pondělí  26. 11. 2018 se budou děti v MŠ dopoledne fotit. Kdo z rodičů máte zájem o vánoční sadu fotografií, můžete si na nástěnce mateřské školy prohlédnout nabídku aktuální sady, detaily formátů, ceny a možnosti dalších objednávek. Nejpozději do 26.11. 2018 ráno zapište své požadavky do archů, které jsou  k dispozic v šatně MŠ.
Můžete si objednat vánoční sadu fotografií za 180 Kč (fota s vánočním pozadím: 2 ks se stromečkem 15×23 cm 2 ks portrét 10×15 cm.
Dále je možnost k sadě přiobjednat za zvýhodněnou cenu:
foto 10×15 cm (20,–Kč), 
foto 15×23 cm (40,– Kč), 
foto 20×30 cm (80,– Kč).
Magnetka 93×93 mm (100,– Kč)
Hrnek s fotkou po obou stranách (150,– Kč)
AKCE: Při celkové ceně více jak 250,– za fotografie (nevztahuje se na hrnek a magnetku) dostanete jako dárek 8 průkazkových fotografii zdarma. 
 

Aktualizováno dne 22.11. 2019

Anna Jiráčková, přečteno 5304x