Informace pro rodiče


Ošetřovné

Informace naleznete na http://zsvitezna.cz/…ormace-o-ms/ 


INFORMACE PRO RODIČE – zápis do 1. třídy

 
Koho se zápis týká?
 
Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.
 
Kdy k zápisu?
 
Zápis se koná v období od 1. dubna do 30. dubna. Na naší škole se zápis uskuteční v úterý 14. 4. 2020 od 14 hodin.
 
Kde se zápis koná?
 
Zápis proběhne v budově školy v 1. poschodí v 1. třídě.
 
Co je třeba vzít s sebou?
 
K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. soudní rozhodnutí).
 
Předem také můžete vyplnit Žádost o přijetí, kterou jste obdrželi v mateřské škole.
 
Co dělat, když je dítě v době zápisu nemocné?
 
Kontaktujte ředitelku školy Mgr. Marii Kropáčkovu (tel. 731 520 766) a domluvíte se na náhradním termínu.
 
Musíme k zápisu, i když má dítě z loňska odklad a do školy v září nastoupí?
 
K zápisu do 1. třídy se dostaví i děti, které získaly odklad školní docházky na rok 2019/2020.
 
Chceme požádat o odklad školní docházky, co proto musíme udělat?
 
Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musíte v době zápisu (nejpozději do 30. 4. 2020) podat vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky obdržíte v mateřské škole nebo přímo u ředitelství školy.
 
Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
Poradenským zařízením je například Pedagogicko-psychologická poradna – PPP v Trutnově a SPC – Speciálně pedagogické centrum v Trutnově. Odborným lékařem např. pediatr (dětský lékař).
 
Z tohoto důvodu si zajistěte co nejdříve termín pro vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.
 
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 
Jak se dozvím, zdali bylo mé dítě k základnímu vzdělávání přijato?
 
U zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude seznam přijatých dětí zveřejněn v šatně ve školce a na webových stránkách školy www.zsvitezna.cz do 14 dnů od zápisu po dobu 15 dnů.

 


Plavecký kurz 2020

  • Místo konání: Plavecká škola v Hořicích
  • Den+čas: PONDĚLÍ od 9:45 hodin
  • Zahájení kurzu: 2. 3. 2020

 


KONTAKTY NA TŘÍDNÍ UČITELE ZŠ:

Mgr. M.Kropáčková tel: 601 371 865, e-mail: xmk69@seznam.cz

Jitka Hrádková tel: 732 562 291

ŠD D.Fiedlerová tel: 604335612


VYUČOVACÍ ČASY NA ZŠ:

 

ZAČÁTEK vyuč.hod.

KONEC vyuč.hodiny

PŘESTÁVKA

1. HODINA

07:50

08:35

10 min

2. HODINA

08:45

09:30

20 min

3. HODINA

09:50

10:35

10 min

4. HODINA

10:45

11:30

5 min

5. HODINA

11:35

12:20

polední přestávka

6. HODINA

12:40

13:25

10 min

7. HODINA

13.35

14.20

 

 

 Seznam použitých zkratek:

ČJ – Český jazyk                            VV – Výtvarná výchova

M – Matematika                             HV – Hudební výchova

AJ – Anglický jazyk                      TV – Tělesná výchova

PRV – Prvouka                                PČ – Pracovní činnosti

PŘ – Přírodověda                            SH – Sportovní hry

VL – Vlastivěda                              INF – Informatika 

ČT – Čtení                                   

PS – Psaní                                


Důležité dokumenty:

Školní potřeby Školní potřeby
Školní potřeby Ovoce do škol
Školní potřeby Vyučovací čas na ZŠ
Školní potřeby Pomůcky pro žáky 1. třídy
Školní potřeby Desatero malého školáka

Marie Kropáčková, přečteno 16734x