Informace pro rodiče


PLACENÍ OBĚDŮ NA ZÁŘÍ 2018

30. 8.   9:30 – 11:00  a 13:30 – 15:00
31. 8.   6:30 – 16:00  


 ZÁPIS do 1. třídy

na školní rok 2018/19 

se  koná ve čtvrtek 5. dubna 2018 

v budově ZŠ Vítězná

od 12:00 do 17:00


 Více informací naleznete v Zápis do 1. třídy ZŠ – čtvrtek 5. 4. 2018

 


KONTAKTY NA TŘÍDNÍ UČITELE ZŠ:

Mgr. M.Kropáčková tel: 601 371 865, e-mail: xmk69@seznam.cz

Jitka Hrádková tel: 732 562 291

ŠD D.Fiedlerová tel: 604335612


VYUČOVACÍ ČASY NA ZŠ:

 

ZAČÁTEK vyuč.hod.

KONEC vyuč.hodiny

PŘESTÁVKA

1. HODINA

07:50

08:35

10 min

2. HODINA

08:45

09:30

20 min

3. HODINA

09:50

10:35

10 min

4. HODINA

10:45

11:30

5 min

5. HODINA

11:35

12:20

polední přestávka

6. HODINA

12:40

13:25

10 min

7. HODINA

13.35

14.20

 

 

 Seznam použitých zkratek:

ČJ – Český jazyk                            VV – Výtvarná výchova

M – Matematika                             HV – Hudební výchova

AJ – Anglický jazyk                      TV – Tělesná výchova

PRV – Prvouka                                PČ – Pracovní činnosti

PŘ – Přírodověda                            SH – Sportovní hry

VL – Vlastivěda                              INF – Informatika 

ČT – Čtení                                    

PS – Psaní                                


Důležité dokumenty:

Školní potřeby Školní potřeby
Školní potřeby Navýšení cen stravného
Školní potřeby Ovoce do škol
Školní potřeby Vyučovací čas na ZŠ
Školní potřeby Pomůcky pro žáky 1. třídy
Školní potřeby Desatero malého školáka

Marie Kropáčková, přečteno 11597x